Certyfikaty

Produkcja okien WnD podlega rygorystycznym obostrzenion wg zharmonizowanej normy europejskiej EN 14351-1:2010+A1 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne”. Jakość naszych produktów zależy w dużej mierze od jakości materiałów, jakie stosujemy w produkcji, co potwierdzają liczne certyfikaty i deklaracje zgodności: deklaracja zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12608: 2004 dla profili z PVC oraz deklaracje zgodności z normą EN 1279-5 dla pakietów szybowych. Ponadto dysponujemy certyfikatami dla szyb zespolonych przeznaczonych do sprzedaży w krajach o specjalnych wymogach przepisów budowlanych (np. CEKAL dla Francji).

  • IFT Rosenheim
  • CE
  • CEKAL