POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

WnD Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

W tym dokumencie („Polityka Prywatności”) chcemy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • osób odwiedzających serwis internetowy prowadzony pod adresem wnd.com.pl;
 • naszych partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli i pracowników.

Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wspomniany akt prawny będziemy określać dalej za pomocą skrótu „RODO”. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące formy lub czytelności Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu i przekazania nam uwag.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest WnD Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Sucha 1/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki (dalej: „my”, „Administrator” lub „WnD”).

Kontakt

Kontakt z nami jest możliwy:

 • w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: recepcja@wnd.com.pl
 • w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na nasz adres: WnD Sp. z o.o., Sucha 1/3, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@wnd.com.pl

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, które opisujemy poniżej:

Przetwarzanie danych w ramach serwisu internetowego

 1. Świadczenie usług on-line. Państwa dane przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania poszczególnych funkcjonalności i treści zamieszczonych w serwisie. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku niezbędność do wykonania umowy i świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Marketing. W przypadku, gdy wyrazili Państwo odrębną zgodę na komunikację marketingową będziemy również kierować do Państwa określone treści handlowe o produktach i usługach WnD oraz jego zaufanych partnerów biznesowych (np. newsletter, informacje o nowych produktach, ciekawych promocjach). Podstawą prawną czynności podejmowanych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes WnD i jego zaufanych partnerów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Analizy i statystyka oraz badanie jakości obsługi. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych, które polegają na prowadzeniu analiz aktywności osób odwiedzających stronę oraz preferencji w zakresie oferowanych funkcjonalności i treści. W celu badania jakości usług, które oferuje WnD wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe w celu uzyskiwania informacji o poziomie satysfakcji z jakości naszych usług (np. poprzez wyświetlanie lub przesyłanie Państwu ankiet zadowolenia). Przetwarzając dane osobowe w tych celach mamy możliwość ciągłego poprawiania jakości naszych usług i realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z nieodpowiedniego świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Bezpieczeństwo i sprawne działanie serwisu. Aktywność użytkowników w serwisie jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez WnD). Informacje zebrane w ramach logów są przetwarzane w celach technicznych i administracyjnych związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz systemów informatycznych przetwarzających Państwa dane osobowe oraz w celach analitycznych i statystycznych zapewniających sprawne działanie serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu bezpiecznego i sprawnego serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie współpracy biznesowej

 1. Zawarcie lub wykonanie umowy. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia właściwej umowy o współpracę z WnD lub do jej prawidłowego wykonania. Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, Państwa dane są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy występujecie Państwo jako reprezentanci, pełnomocnicy lub pracownicy podmiotów będących stroną umowy, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Wypełnianie obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej współpracy z WnD). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wspomnianych celach pozostaje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w związku z prowadzoną korespondencją i kontaktami telefonicznymi

Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w serwisie internetowym, przesyłane w związku z korespondencją mailową lub tradycyjną, a także przekazywane w rozmowach telefonicznych, są przetwarzane w celu prowadzenia stosownej komunikacji, składania zamówień, zawierania umów, udzielania odpowiedzi lub przesyłania informacji, o które Państwo prosiliście (np. informacji wskazywanych w formularzu kontaktowym). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu możliwości sprawnego porozumiewania się z WnD we wszystkich interesujących Państwa sprawach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy z WnD (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Pliki cookie oraz podobna technologia

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony.

Jakie pliki cookie zbieramy?

Cookie serwisowe. Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Państwu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym WnD oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookie);
 • uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookie);
 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookie);
 • sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookie);
 • trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookie),
 • pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookie Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Podstawą prawną do korzystania z plików cookies jest Państwa zgoda. Co do zasady, udzielają jej Państwo za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub urządzenia. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie z pamięci swojej przeglądarki lub urządzenia.

Źródła pochodzenia danych osobowych

W przypadku, w których nie zbieramy danych osobowych bezpośrednio od Państwa pozyskujemy je:

 • od naszych partnerów handlowych, z którymi zawieracie Państwo umowy związane z produktami marki WnD;
 • od Państwa pracodawców lub podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie.

Konieczność podania danych

Formularze serwisu internetowego

W przypadku udostępnionych w ramach serwisu formularzy kontaktowych podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania.

Dokładamy również starań, aby przekazywać Państwu stosowne informacje o tym, które z danych osobowych są obowiązkowe, a które mogą zostać podane dodatkowo. Wspomniane informacje przekazujemy w formie odpowiednich oznaczeń w ramach serwisu (np. gwiazdki przy konkretnych polach formularza kontaktowego).

Informacje podawane w korespondencji, wymagane do podpisania lub wykonania umowy,

W przypadku prowadzenia korespondencji lub podpisywania umów podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji oraz zawarcia stosownej umowy.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia stosownej korespondencji, niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie tej usługi, zawarcie lub wykonanie umowy albo prowadzenie korespondencji.

Okresy przechowywania danych

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usług, trwania umowy lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów.

W ramach WnD przygotowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają konieczność przechowywania Państwa danych osobowych przez określony czas. Nasza polityka przechowywania danych uwzględnia terminy przetwarzania danych, które wynikają z obowiązujących przepisów podatkowo-księgowych, terminów przedawnienia roszczeń lub naszych prawnie uzasadnionych interesów wynikających z konieczności archiwizacji prowadzonej korespondencji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresów przez jakie przetwarzamy określone kategorie danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany w sekcji kontakt.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane wybranym partnerom handlowym w celu Państwa obsługi oraz dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, agencjom marketingowym wspomagającym nas w działaniach związanych z promocją naszej marki oraz podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze.

W celu uzyskania informacji o partnerach handlowych należących do sieci dystrybucyjnej WnD prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany w sekcji kontakt.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku, w którym wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej. Z tego powodu WnD przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

W każdym momencie mają Państwo możliwość uzyskania informacji i kopii odpowiednich środków ochrony stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany w zakładce kontakt.

Bezpieczeństwo danych osobowych

WnD przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W tym celu na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób, który zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy również o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników WnD, a systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych zapewniały ich dostępność, integralność i poufność.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by wszyscy z naszych podwykonawców i podmiotów współpracujących dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie WnD.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowania. O wszelkich zmianach w jej treści będziemy informować Państwa na stronach serwisu www.wnd.com.pl.