Strategia podatkowa WND wskazuje misję podatkową, wizję oraz długoterminowe cele firmy. Podawanie jej do publicznej wiadomości jest dowodem na transparentność finansową przedsiębiorstwa oraz pokazanie, że kwestie podatkowe są bardzo ważne i wpisują się w założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Opublikowane strategie podatkowe z ostatnich lat zawierają zestaw informacji opisujących działania WND, w tym opis podejścia do procesów oraz procedur, informacje o planowanych lub podejmowanych przez WND działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych. Znajdują się tutaj również formy współpracy z organami KAS, opis realizacji obowiązków podatkowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi.

Strategia podatkowa za rok 2022 >>