Kontakt

WND

ul. Sucha 1/3
95-070, Rąbień
Aleksandrów Łódzki
Tel.: 42 27 07 733
Faks: 42 27 07 706
NIP 6793080935
KRS 0000416020 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy KRS
BDO 000112853
Kapitał zakładowy: 47 800 złotych

Dział Obsługi Sprzedaży

tel.: 42 27 07 709,
tel.: 42 27 07 706
e-mail: info@wnd.com.pl
e-mail: sprzedaz@wnd.com.pl

Sprawdź gdzie kupić >>